Слово на турецком hesaplamak

hesaplamak[хесапламак]
подсчитывать

Çoban, koyunların sayısını yanlış hesaplamıştı ve geri döndüğünde bir koyunun eksik olduğunu fark etti

Пастух ошибся в подсчете количества овец и, вернувшись, обнаружил, что одной овцы не хватает