Слово на турецком ağaç

ağaç[аач]
дерево

Bu, diğer ağaçtan daha yüksektir

Это (дерево) выше, чем другое дерево

Daha sonra, ormandaki ağaçları kestiler ve yerleşim alanı oluşturmak için araziyi düzenlediler

Затем они вырубили деревья в лесу и выровняли землю, чтобы создать поселение

Yolda, güzel çiçekler ve yemyeşil ağaçlar görürdü

По дороге он видел красивые цветы и пышные зеленые деревья

Elma ağacı ile armut ağacı komşu olan iki ağaçtı

Яблоня и грушевое дерево были соседями

Birkaç yıl sonra, armut ağacı artık daha güçlü ve daha büyük bir ağaç haline gelmişti

Через несколько лет грушевое дерево выросло в сильное и большое дерево

Çocuk, çevredeki ağaçlardan topladığı meyveleri satarak para kazanmış

Мальчик зарабатывал деньги, продавая фрукты с соседних деревьев

Ağaçtan düşen bir elma, kediyi kafasından hafifçe sıyırdı

Упавшее с дерева яблоко слегка задело кошку по голове

Ormanda dolaşırken, ağaçların yükselen devasa gövdeleri arasında kaybolmuş gibi hissetti

Когда он бродил по лесу, ему казалось, что он заблудился среди огромных вздымающихся стволов деревьев