Слово на турецком açmak

açmak[ачмак]
открыть, включать

Kapı açabilir misin lütfen?

Открой двери, пожалуйста

Sabahleyin kaçta açıyorsunuz ?

Во сколько вы утром открываетесь?

Kralın sarayındaki her şey pahalı ve lüksken, halkı açlıktan ölüyordu

В то время как во дворце царя все было дорого и роскошно, его народ голодал

Seyahat etmek ona yeni bir dünya açmıştı

Путешествия открыли ему новый мир

Kendi stüdyomu açtım ve müzik kayıtları yaparak para kazanmaya başladım

Я открыл собственную студию и начал зарабатывать деньги, записывая музыку

Balıkçı, her gün denize açılır, balık tutar ve ailesine yetecek kadarını satarak geçimini sağlardı

Рыбак каждый день выходил в море, ловил рыбу и зарабатывал на жизнь, продавая достаточно для своей семьи

Bazen kısa vadeli kazançların uzun vadeli zararlara yol açabileceğini anlatmaktadır

Он объясняет, что иногда краткосрочная выгода может привести к долгосрочным потерям

Rönesans dönemi, bilimsel keşiflerin yeniden canlanmasına ve hızlanmasına yol açmıştır

Эпоха Возрождения привела к возрождению и ускорению научных открытий

Bu dönemde, bilim insanları daha da özelleşmiş ve işbirliği yaparak, çığır açan keşifler yapmışlardır

В этот период ученые стали более специализированными и сотрудничали для совершения революционных открытий

Fakat, Albert Einstein'ın ünlü teorisi olan özel görelilik teorisi, güneş enerjisinin nasıl oluştuğunu anlamak için bir kapı açtı

Однако знаменитая теория специальной относительности Альберта Эйнштейна открыла дверь к пониманию того, как создается солнечная энергия

Nilüferlerin yaprakları, su yüzeyinde açılır ve solunum yapmak için havadan oksijen alırlar

Листья водяных лилий раскрываются у поверхности воды и берут кислород из воздуха для дыхания

Ahmet ve ekibi, başarılarıyla teknoloji dünyasında iz bıraktılar ve gelecek nesiller için yeni teknolojilerin yolunu açtılar

Ахмет и его команда своими достижениями оставили след в мире технологий и проложили путь к новым технологиям для будущих поколений