Слово на турецком açıklamak

açıklamak[ачыкламак]
объяснить, пояснить, заявить

Seçim günü, seçmenler sandıklara giderek oy kullandılar ve sonuçlar açıklandı

В день выборов избиратели пришли на избирательные участки, чтобы отдать свои голоса, и результаты были объявлены

İlk olarak, 1953'te, James Watson ve Francis Crick, DNA'nın yapısını açıkladılar ve DNA'nın çift sarmal yapısını keşfettiler

Во-первых, в 1953 году Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик объяснили структуру ДНК и обнаружили структуру двойной спирали ДНК

DNA'nın iki sarmallı yapısını, A-T ve C-G gibi baz çiftleri arasındaki hidrojen bağları sayesinde açıkladılar

Они объяснили двухцепочечную структуру ДНК водородными связями между парами оснований, такими как A-T и C-G

Yerçekimi kanunlarını keşfetti ve gezegenlerin hareketini açıklamak için matematiksel bir teori geliştirdi

Он открыл законы гравитации и разработал математическую теорию для объяснения движения планет

Bu kitap, İngiltere'de bulunan bitki türlerini ayrıntılı bir şekilde açıklıyordu

В этой книге подробно описаны виды растений, встречающиеся в Англии