açık

açık

открытый, ясный, включенный, светлый (цвет)

Nisan ayının soğuk, ama açık bir günüydü; saatler on üçü gösteriyordu

Был яркий холодный апрельский день, часы били тринадцать

Farklı kültürler, insanlar ve yerler görmek bana yeni bir perspektif kazandırdı ve daha açık fikirli biri haline geldim

Знакомство с разными культурами, людьми и местами позволило мне по-новому взглянуть на вещи, и я стал более открытым