Слово на турецком zamanla

zamanla[заманла]
Со временем, про прошествии времени

Zamanla, Max ve kedi en iyi arkadaş haline geldiler ve hep birlikte mutluydular

Со временем Макс и кот стали лучшими друзьями и всегда были счастливы вместе

Zamanla, kadının evi yeniden inşa edildi ve kasaba yeniden normal hayatına döndü

Со временем дом женщины был восстановлен, и город вернулся к привычной жизни

Ancak zamanla, projeleri bir türlü yoluna girmiyordu

Однако со временем их проекты пошли не по плану

Zamanla, müşteri sayım arttı ve markam büyüdü

Со временем количество моих клиентов увеличилось, а мой бренд вырос

Zamanla aile, yeni yerdeki insanlarla yakın bir ilişki kurmaya başladı

Со временем семья начала устанавливать близкие отношения с людьми на новом месте

Başlangıçta zorlu bir süreçti, ancak zamanla insanlar birbirlerine yardım etmeye başladılar ve yeni bir toplum oluşturdular

Вначале это был трудный процесс, но со временем люди стали помогать друг другу и образовали новое общество

Zamanla, Ali'nin doğa fotoğrafları sosyal medyada ve yerel sergilerde ilgi görmeye başladı

Со временем фотографии природы Али стали привлекать внимание в социальных сетях и на местных выставках

Emre'nin özverili çalışmaları zamanla yayıldı ve daha büyük bir etki yaratmaya başladı

Благотворительная работа Эмре со временем приобрела все больший размах и стала оказывать все большее влияние