Слово на турецком başlamak

başlamak[башламак]
начать

Dokuz buçukta çalışmaya başlarım

Я начинаю работать в половине десятого

Kendini çimenlerin üstüne bıraktı ve ağlamaya başladı

Он лег в траву и заплакал

Yine de birlikte yürümeye başladık.

Но все-таки мы пустились в путь

Karanlık bastırdı, yıldızlar da tek tek belirmeye başladı

Наконец стемнело, и в небе стали загораться звезды

Sabahın ilk ışıklarında ise hemen hırsızın evinin oraya giderek planlarını uygulamaya başlamışlar

С первыми лучами утра они сразу же отправились к дому вора и приступили к осуществлению своего плана

Daha sonra tüm gün birlikte oyunlar oynamaya başlayıp harika birer dost olmuşlar

Потом они стали играть вместе весь день и стали большими друзьями

En sonunda dağın tepesine ulaşmayı başaran Peter meraklı gözlerle etrafa bakınmaya başlamış

Наконец добравшись до вершины горы, Питер начал с любопытством осматриваться вокруг

Bu fikir, hayatlarına bir kez daha anlam katmaya başladı

Эта идея вновь наполнила их жизнь смыслом

Birçok insan faturalarını ödemekte zorluk çekti ve hükümetin bu sorunu çözmesi için baskı yapmaya başladı

Многие люди испытывали трудности с оплатой счетов и начали оказывать давление на правительство, чтобы решить эту проблему

Sezon açılışına çok sayıda turist katıldı ve şehir turizm sektörü hareketlenmeye başladı

На открытие сезона приехало большое количество туристов, и туристический сектор города начал мобилизацию

Geçen yıl, bir kasabada sıcak su kaynağı olan termal turizm alanının su seviyesi hızla düşmeye başladı

В прошлом году уровень воды в зоне термального туризма с источником горячей воды в одном из городов начал стремительно падать

Ayrıca, ülkenin adalet sistemi tarafından da soruşturma başlatıldı

Расследование также было начато судебной системой страны

Sari sevinçle kabul etti ve artık orada yaşamaya başladı

Сари с радостью согласилась и стала жить там

İnsanlar, daha fazla alan ve imkan sunan kasabada daha mutlu ve rahat yaşamaya başladılar

Люди стали жить счастливее и комфортнее в городе, который предлагал больше пространства и удобств

İkisi birlikte çalışmaya başladı ve köydeki tüm ürünleri topladılar

Они начали работать вместе и собрали все продукты в деревне

Zaman geçtikçe, park daha da güzelleşti ve insanlar oraya gelmeye başladılar

Со временем парк становился все красивее и красивее, и люди стали приходить туда

Kimi, kitap okumaya başladı, kimi yeni bir dil öğrenmeye, kimi resim çizmeye ve kimi de bahçecilikle uğraşmaya başladı

Кто-то начал читать книги, кто-то выучил новый язык, кто-то начал рисовать, а кто-то занялся садоводством

Bu yeni aktiviteler, hayatlarına renk katmaya ve daha heyecanlı hale getirmeye başladı

Эти новые занятия добавили красок и оживили их жизнь

Daha sonra, adam hobi olarak resim yapmaya başladı

Позже он начал рисовать в качестве хобби

Hayatının daha anlamlı olduğunu hissetmeye başladı

Он почувствовал, что в его жизни появилось больше смысла

Ailesi onun mutlu olduğunu görünce, sonunda onu desteklemeye başladı

Когда его семья увидела, что он счастлив, они, наконец, начали поддерживать его

Zaman zaman durup nefesini düzenledi, sonra yine yürümeye başladı

Он время от времени останавливался, чтобы восстановить дыхание, затем снова начинал идти

Ali, yetenek yarışması sonrası daha fazla insanla tanışmaya başladı ve sosyal hayatı daha da renkli hale geldi

После шоу талантов Али начал встречаться с большим количеством людей, и его личная жизнь стала более яркой

İstanbul'un sokaklarında çalmaya başladı

Она начала играть на улицах Стамбула

İkisi birlikte vakit geçirmeye başladılar ve kısa sürede aşık oldular

Они стали проводить время вместе и вскоре полюбили друг друга

Uygulaması kısa sürede popüler oldu ve Ahmet'in işi büyümeye başladı

Его приложение вскоре стало популярным, и бизнес Ахмета начал расти

Aylin, bir reklam ajansında çalışmaya başladı

Айлин начала работать в рекламном агентстве

Bir gün, tren yolculuğu sırasında Emre yanındaki koltukta oturan yaşlı bir kadınla konuşmaya başladı

Однажды, во время поездки в поезде, Эмре заговорил с пожилой женщиной, сидевшей на сиденье рядом с ним

Dünyanın dört bir yanındaki insanlara yardım etmek için seyahat etmeye başladı

Он начал путешествовать, чтобы помогать людям по всему миру

Birçok başarısız deneme sonucu, Murat umutsuzluğa kapılmaya başladı

После многих неудачных попыток Мурат начал отчаиваться

Aylin, müziğe kendini kaptırıp dans etmeye başladı

Айлин увлеклась музыкой и начала танцевать

Aralarında bir sohbet başladı ve birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı buldular

Между ними завязался разговор, и у них появилась возможность лучше узнать друг друга

Üçü, hastanede geçirdikleri zaman boyunca birbirlerini desteklemeye başladılar

Втроем они стали поддерживать друг друга во время пребывания в больнице

Hastaneden taburcu olduktan sonra, üçü de birbirlerini aramaya başladılar ve sık sık buluşmaya başladılar

После выписки из больницы они нашли друг друга и стали часто встречаться

Liseye başladığımda, hayatım biraz daha karmaşık hale geldi

Когда я начал учиться в средней школе, моя жизнь стала немного более сложной, чем раньше

Üniversiteye gitmeden önce, ailemle birlikte seyahat etmeye başladım ve bu benim hayatımı tamamen değiştirdi

Перед поступлением в университет я начал путешествовать со своей семьей, и это полностью изменило мою жизнь

Üniversiteye başladığımda, büyük bir şehirde yaşıyordum ve bu benim için oldukça zor bir süreçti

Когда я поступила в университет, я жила в большом городе, и для меня это был очень сложный период.

Mezun olduktan sonra, iş aramaya başladım ve birkaç farklı işte çalıştım

После окончания учебы я начал искать работу и работал на нескольких разных должностях

Üniversitede, bilgisayar mühendisliği okudum ve mezun olduktan sonra, bir teknoloji şirketinde çalışmaya başladım

В университете я изучал компьютерную инженерию, а после его окончания начал работать в технологической компании

Başlangıçta, küçük bir atölyede çalışmaya başladım

Первоначально я начал работать в небольшой мастерской

Okula başladığımda, öğrenmeye çok hevesliydim

Когда я поступил в школу, я очень хотел учиться

Mezun olduktan sonra bir şirkette işe başladım ve kariyerimde başarılı oldum

После окончания университета я начал работать в компании и добился успеха в карьере

Konserlerimizle bir hayran kitlesi oluşturduk ve birkaç müzik festivalinde çalmaya başladık

Мы создали базу поклонников благодаря нашим концертам и начали выступать на нескольких музыкальных фестивалях

Kendi stüdyomu açtım ve müzik kayıtları yaparak para kazanmaya başladım

Я открыл собственную студию и начал зарабатывать деньги, записывая музыку

İşte o zaman Ahmed, resmin gerçek sanat eseri olduğunu anladı ve genç kızı bulmak için araştırmaya başladı

Именно тогда Ахмед понял, что картина является настоящим произведением искусства, и начал поиски девушки

Güneş yavaş yavaş batmaya başladığında, kaşifler birkaç kilometre ötedeki bir nehirin yakınına gelmişlerdi

Когда солнце начало медленно садиться, исследователи подошли к реке, расположенной в нескольких километрах от них

Kız, üzgün bir şekilde bu sözlere inanmaya başlamıştı

К сожалению, девушка начала верить в эти слова

Buna rağmen, kaderleri değişmeye başladı

Тем не менее, их судьба начала меняться

Zamanla aile, yeni yerdeki insanlarla yakın bir ilişki kurmaya başladı

Со временем семья начала устанавливать близкие отношения с людьми на новом месте

Bu amaçla, öncelikle İngiltere'deki botanik bahçelerinde bulunan bitkileri inceleyerek başladı

С этой целью он начал с изучения растений в ботанических садах Англии

Ardından, yazılım geliştirme süreci başladı

Затем начался процесс разработки программного обеспечения

Her sabah, Bayan Johnson güne enerjik bir şekilde başlardı

Каждое утро миссис Джонсон начинала день с энергичным настроем

Kahvaltıdan sonra, aile birlikte evin temizliği için çalışmaya başlardı

После завтрака семья вместе занималась уборкой дома